Արտասանության դասեր Ֆլեշ քարտեր Բառային վիկտորինա «Իքսեր և զրոներ» խաղ Հիշողության խաղ Լսողական վիկտորինա

Ֆրանսերեն :: Դաս 17 Ուղղություններ՝ սենյակում

Բառապաշար

Ուղիղ
Tout droit
Հետևում
À l’arrière
Դիմացը
À l’avant
Ներսում
À l’intérieur
Դրսում
À l’extérieur
Այստեղ
Ici
Այնտեղ
Մոտ
Près
Պատի երկայնքով
Le long du mur
Անկյունի հետևում
Au coin de la rue
Հեռու
Loin
Սեղանի մոտ
Au bureau
Ուղիղ գծով
Dans la file
Ներքևում
En bas
Վերևում
En haut
Դահլիճի ներքևում
Au bout du couloir