Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 17 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 17. Ուղղություններ՝ սենյակում

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Tout droit
Ուղիղ
À l’arrière
Հետևում
À l’avant
Դիմացը
À l’intérieur
Ներսում
À l’extérieur
Դրսում
Ici
Այստեղ
Այնտեղ
Près
Մոտ
Loin
Հեռու
Le long du mur
Պատի երկայնքով
Au coin de la rue
Անկյունի հետևում
Au bureau
Սեղանի մոտ
Dans la file
Ուղիղ գծով
En bas
Ներքևում
En haut
Վերևում
Au bout du couloir
Դահլիճի ներքևում