Արտասանության դասեր Ֆլեշ քարտեր Բառային վիկտորինա «Իքսեր և զրոներ» խաղ Հիշողության խաղ Լսողական վիկտորինա

Ֆրանսերեն :: Դաս 16 Ուղղություններ՝ գալուց

Բառապաշար

Մեկ վայրկյան
Un moment
Սպասեք
Attendez ici
Հետևեք ինձ
Suivez-moi
Նա կօգնի Ձեզ
Elle va vous aider
Մտեք
Entrez
Նստեցեք
Asseyez-vous
Եկեք այստեղ
Venez ici
Ցույց տվեք
Montrez-moi