Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 9 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 9. Սկիզբ՝ արտահայտություններ

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

À propos
Ի դեպ,
Au moins
Առնվազն/համենայնդեպս
Enfin
Վերջապես
Cependant
Սակայն
Par conséquent
Ուստի
Ne vous inquiétez pas
Մի անհանգստացեք
Ça dépend
Դա կախված է
Je suis désolé
Ես ցավում եմ
Tout de suite
Հենց հիմա
Je ne sais pas
Ես չգիտեմ, թե
Comme ceci
Այսպես