Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 3 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 3. Սկիզբ: Խոսեք դանդաղ

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Parlez lentement
Խոսեք դանդաղ
Je ne comprends pas
Ես չեմ հասկանում
Vous comprenez?
Հասկանու՞մ եք
Oui, bien sûr
Իհարկե
Répétez, s’il vous plaît
Կրկնեք, խնդրում եմ
Encore
Կրկին
Mot à mot
Բառ առ բառ
Lentement
Դանդաղ
Comment dit-on?
Ինչպե՞ս կասեք:
Qu’est-ce que ça veut dire?
Սա ի՞նչ է նշանակում:
Qu’avez-vous dit?
Ի՞նչ ասացիք:
Avez-vous des questions?
Հա՞րց ունեք: