Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 1 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 1. Սկիզբ: Բարև Ձեզ

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Bonjour
Բարև Ձեզ
Bonjour
Բարի լույս
Bonjour
Բարի օր
Bonsoir
Բարի երեկո
Bonne nuit
Բարի գիշեր
Comment allez-vous?
Ինչպե՞ս եք:
Bien, merci
Լավ, շնորհակալություն
Et vous?
Իսկ Դու՞ք:
Bienvenue
Բարի գալուստ
Il fait beau aujourd’hui
Գեղեցիկ օր է
Bonne journée
Հաջողություն:
Au revoir
Ցտեսություն
À la prochaine
Առայժմ
À demain
Մինչ վաղը
Pardon
Կներեք (երբ հանկարծակի դիպչում եք ինչ-որ մեկին)
Puis-je vous aider?
Կարո՞ղ եմ Ձեզ օգնել: