Հայերեն Գերմաներեն Դաս 108 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 108. Համակարգիչ՝ էլ. փոստի հետ աշխատանքի տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Zeilenumbruch (der)
Բառերի ծալում
Cyberspace (der)
Կիբերտարածության
E-Mail-Adresse (die)
Էլեկտրոնային փոստի հասցե
Adressbuch (das)
Հասցեների գրքույկ
Empfänger (der)
Ստացող
Spam (die)
Թափոնափոստ
Allen antworten
Պատասխանել բոլորին
Angehängte Dateien
Կցված ֆայլեր
Anhängen
Կցել
Nachrichtenüberschriften (die)
Հաղորդագրության վերնագրեր
Betreff (der)
Թեմա