Հայերեն Գերմաներեն Դաս 106 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 106. Զբաղվածություն՝ տվյալների մուտքագրում

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Fett
Թավ (տեքստ)
Vorlage (die)
Կաղապար
Einstellungen (die)
Նախընտրանքներ
Markieren Sie das Kästchen
Նշեք վանդակը
Dateiübertragung (die)
Ֆայլերի փոխանցում
Anmelden
Մուտք
Schlüsselwort (das)
Հիմնաբառ
Benutzername (der)
Օգտատիրոջ անունը
Kennwort (das)
Գաղտնաբառ
Digitale Unterschrift
Թվային ստորագրություն
Öffentliche Domäne
Հանրամատչելի
Bandbreite (die)
Ցանցի թողունակություն
Banner (das)
Գովազդային հայտարարություն
Symbol (das)
Պատկեր
Häufig gestellte Fragen
Հաճախակի տրվող հարցեր