Հայերեն Գերմաներեն Դաս 105 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 105. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործման տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Zurück
Հետ
Weiter
Առաջ
Speichern
Պահել
Surfen (Web)
Որոնել (համացանցում)
Herunterladen
Բեռնել
Ausführen
Աշխատացնել (կատարել)
Klicken
Սեղմել
Ziehen
Քաշել
Ablegen
Թողնել
Aktualisiert
Թարմացված
Aktualisieren
Թարմացնել
Dropdown-Menü (das)
Իջնող ցանկ
Stopp
Դադարեցնել