Հայերեն Գերմաներեն Դաս 104 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 104. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի ուսումնասիրություն

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Homepage (die)
Գլխավոր էջ
Hochladen
Վերբեռնել
Auswählen
Ընտրել
Ordner (der)
Թղթապանակ
Werkzeugleiste (die)
Գործիքադարակ
Zurück
Վերադառնալ
Lesezeichen (das)
Էջանիշ
At (@)
Շնիկ (@)
Schrägstrich (der)
Թեք գիծ (/)
Doppelpunkt (der)
Կրկնակետ (:)
Dot com
Կետ քոմ