Հայերեն Գերմաներեն Դաս 103 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 103. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործում

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Internet (das)
Ինտերնետ
Link (der)
Հղում
Hyperlink (der)
Գերկապ
Internetdienstanbieter (der)
Ինտերնետային ծառայությունների մատակարար
Netzwerk (das)
Ցանց
Website (die)
Կայք
Webseite (die)
Կայքէջ
Webadresse (URL) (die)
Կայքէջի հասցե (URL)
Sichere Website
Անվտանգ կայք
Browser (der)
Դիտարկիչ
Suchmaschine (die)
Որոնողական ծրագիր
Sicherer Server (der)
Անվտանգ սերվեր