Հայերեն Գերմաներեն Դաս 102 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 102. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի որոնում

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?
Ունե՞ք աշխատանքի թույլտվություն:
Ich habe eine Arbeitserlaubnis
Ունեմ աշխատանքի թույլտվություն
Ich habe keine Arbeitserlaubnis
Չունեմ աշխատանքի թույլտվություն
Wann können Sie anfangen?
Ե՞րբ կարող եք սկսել:
Ich zahle zehn Euro pro Stunde
Մեկ ժամի դիմաց տասը եվրո եմ վճարում:
Ich zahle wöchentlich
Կվճարեմ Ձեզ շաբաթական
Monatlich
Ամսական
Seien Sie um acht Uhr morgens hier
Եղեք այստեղ առավոտյան ժամը 8:00-ին
Die Arbeitszeit endet um vieruhrdreißig
Աշխատանքն ավարտվում է 4:30-ին
Sie haben samstags und sonntags frei
Շաբաթ և կիրակի օրերը հանգստյան օրեր են
Sie müssen Berufskleidung tragen
Դուք համազգեստ եք կրելու
Machen Sie es so
Սա այսպես պետք է կատարել