Հայերեն Գերմաներեն Դաս 97 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 97. Գրասենյակ՝ սարքավորումներ

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Faxgerät (das)
Ֆաքս
Fotokopierer (der)
Լուսապատճենահանող մեքենա
Telefon (das)
Հեռախոս
Projektor (der)
Պրոյեկտոր
Computer (der)
Համակարգիչ
Bildschirm (der)
Էկրան
Funktioniert der Drucker?
Տպիչն աշխատու՞մ է:
Datenträger (der)
Սկավառակ
Taschenrechner (der)
Հաշվիչ