Հայերեն Գերմաներեն Դաս 79 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 79. Սնունդ՝ քանակություն և տարա

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Flasche (die)
Շիշ
Glas (das)
Անոթ
Dose (die)
Թիթեղաման
Packung (die)
Արկղ
Beutel (der)
Տոպրակ
Tasche (die)
Պայուսակ
Etwas mehr
Մի քիչ ավելի շատ
Mehr
Ավելի շատ
Eine Portion
Կերակրաբաժին
Ein bisschen
Մի քիչ
Zu viel
Չափից ավելի է