Արտասանության դասեր Ֆլեշ քարտեր Բառային վիկտորինա «Իքսեր և զրոներ» խաղ Հիշողության խաղ Լսողական վիկտորինա

Գերմաներեն :: Դաս 18 Ուղղություններ՝ որտե՞ղ

Բառապաշար

Հետևում
Hinter
Առջևում
Vor
Կողքին
Neben
Առաջին դուռը դեպի աջ
Erste Tür rechts
Չորրորդ լուսացույցից թեքվել աջ
An der vierten Ampel rechts
Հասկանու՞մ եք ինձ:
Verstehen Sie mich?
Հյուսիս
Norden (der)
Արևմուտք
Westen (der)
Հարավ
Süden (der)
Արևելք
Osten (der)
Դեպի աջ
Nach rechts
Դեպի ձախ
Nach links
Վերելակ կա՞:
Gibt es einen Aufzug?
Որտե՞ղ են աստիճանները:
Wo ist die Treppe?
Ո՞ր ուղղությամբ:
In welche Richtung?
Ձախից երկրորդ դուռը
Zweite Tür links
Անկյուն հասնելիս թեքվեք ձախ
An der Ecke links abbiegen