Հայերեն Գերմաներեն Դաս 18 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 18. Ուղղություններ՝ որտե՞ղ

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Hinter
Հետևում
Vor
Առջևում
Neben
Կողքին
Erste Tür rechts
Առաջին դուռը դեպի աջ
An der vierten Ampel rechts
Չորրորդ լուսացույցից թեքվել աջ
Verstehen Sie mich?
Հասկանու՞մ եք ինձ:
Norden (der)
Հյուսիս
Westen (der)
Արևմուտք
Süden (der)
Հարավ
Osten (der)
Արևելք
Nach rechts
Դեպի աջ
Nach links
Դեպի ձախ
Gibt es einen Aufzug?
Վերելակ կա՞:
Wo ist die Treppe?
Որտե՞ղ են աստիճանները:
In welche Richtung?
Ո՞ր ուղղությամբ:
Zweite Tür links
Ձախից երկրորդ դուռը
An der Ecke links abbiegen
Անկյուն հասնելիս թեքվեք ձախ