Հայերեն Գերմաներեն Դաս 17 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 17. Ուղղություններ՝ սենյակում

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Geradeaus
Ուղիղ
Hinten
Հետևում
Nach vorne
Դիմացը
Drinnen
Ներսում
Draußen
Դրսում
Hier
Այստեղ
Da
Այնտեղ
Nah
Մոտ
Weit
Հեռու
An der Wand
Պատի երկայնքով
Um die Ecke
Անկյունի հետևում
Am Schreibtisch
Սեղանի մոտ
In der Schlange
Ուղիղ գծով
Unten
Ներքևում
Oben
Վերևում
Den Gang entlang
Դահլիճի ներքևում