Հայերեն Գերմաներեն Դաս 16 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 16. Ուղղություններ՝ գալուց

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Einen Augenblick
Մեկ վայրկյան
Warten Sie hier
Սպասեք
Folgen Sie mir
Հետևեք ինձ
Sie wird Ihnen helfen
Նա կօգնի Ձեզ
Kommen Sie rein
Մտեք
Setzen Sie sich
Նստեցեք
Kommen Sie her
Եկեք այստեղ
Zeigen Sie es mir
Ցույց տվեք