Հայերեն Գերմաներեն Դաս 15 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 15. Թվեր՝ 1000-ից 10 000

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Tausend
1000
Zweitausend
2000
Dreitausend
3000
Viertausend
4000
Fünftausend
5000
Sechstausend
6000
Siebentausend
7000
Achttausend
8000
Neuntausend
9000
Zehntausend
10000