Հայերեն Գերմաներեն Դաս 3 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 3. Սկիզբ: Խոսեք դանդաղ

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Sprechen Sie bitte langsam
Խոսեք դանդաղ
Ich verstehe nicht
Ես չեմ հասկանում
Verstehen Sie mich?
Հասկանու՞մ եք
Sicher
Իհարկե
Wiederholen Sie das bitte
Կրկնեք, խնդրում եմ
Noch mal
Կրկին
Wort für Wort
Բառ առ բառ
Langsam
Դանդաղ
Wie sagt man?
Ինչպե՞ս կասեք:
Was bedeutet das?
Սա ի՞նչ է նշանակում:
Was haben Sie gesagt?
Ի՞նչ ասացիք:
Haben Sie eine Frage?
Հա՞րց ունեք: