Հայերեն Գերմաներեն Դաս 2 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Գերմաներեն :: Դաս 2. Սկիզբ: Ես խոսում եմ մի քիչ

loading

Բառապաշար :: Գերմաներեն Հայերեն

Sprechen Sie Englisch?
Խոսու՞մ եք անգլերեն:
Ja etwas
Այո, մի քիչ
Ja
Այո
Nein
Ոչ
Freut mich, Sie kennen zu lernen
Հաճելի է ծանոթանալ Ձեր հետ
Freut mich, Sie zu sehen
Հաճելի է տեսնել Ձեզ
Herr
Պարոն
Frau
Տիկին
Fräulein
Օրիորդ