Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 108 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 108. Համակարգիչ՝ էլ. փոստի հետ աշխատանքի տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Woorden inpakken
Բառերի ծալում
Cyberspace
Կիբերտարածության
E-mail adres
Էլեկտրոնային փոստի հասցե
Adresboek
Հասցեների գրքույկ
Ontvanger
Ստացող
Spam
Թափոնափոստ
Beantwoorden aan allen
Պատասխանել բոլորին
Bijgevoegde documenten
Կցված ֆայլեր
Bijvoegen
Կցել
Berichtkoppen
Հաղորդագրության վերնագրեր
Onderwerp
Թեմա