Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 105 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 105. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործման տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Terug
Հետ
Verder
Առաջ
Bewaren
Պահել
Surfen
Որոնել (համացանցում)
Download
Բեռնել
Uitvoeren
Աշխատացնել (կատարել)
Klik
Սեղմել
Verslepen
Քաշել
Laten vallen
Թողնել
Bijgewerkt
Թարմացված
Update
Թարմացնել
Keuze menu
Իջնող ցանկ
Stop
Դադարեցնել