Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 103 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 103. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործում

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Internet
Ինտերնետ
Link
Հղում
Hyperlink
Գերկապ
Internet provider
Ինտերնետային ծառայությունների մատակարար
Netwerk
Ցանց
Website
Կայք
Webpagina
Կայքէջ
Webpagina adres
Կայքէջի հասցե (URL)
Beveiligde website
Անվտանգ կայք
Zoekprogramma
Դիտարկիչ
Zoekmachine
Որոնողական ծրագիր
Beveiligde server
Անվտանգ սերվեր