Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 102 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 102. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի որոնում

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Heeft u een werkvergunning?
Ունե՞ք աշխատանքի թույլտվություն:
Ik heb een werkvergunning
Ունեմ աշխատանքի թույլտվություն
Ik heb geen werkvergunning
Չունեմ աշխատանքի թույլտվություն
Wanneer kun je beginnen?
Ե՞րբ կարող եք սկսել:
Ik betaal tien dollar per uur
Մեկ ժամի դիմաց տասը դոլար եմ վճարում:
Ik betaal je wekelijks
Կվճարեմ Ձեզ շաբաթական
Per maand
Ամսական
Je moet om acht uur aanwezig zijn
Եղեք այստեղ առավոտյան ժամը 8:00-ին
Werk eindigt om half vijf
Աշխատանքն ավարտվում է 4:30-ին
Je hebt zaterdag en zondag vrij
Շաբաթ և կիրակի օրերը հանգստյան օրեր են
Je zal een uniform dragen
Դուք համազգեստ եք կրելու
Zo doe je dat
Սա այսպես պետք է կատարել