Արտասանության դասեր Ֆլեշ քարտեր Բառային վիկտորինա «Իքսեր և զրոներ» խաղ Հիշողության խաղ Լսողական վիկտորինա

Հոլանդերեն :: Դաս 95 Բժշկի մոտ՝ զրույց բժշկի հետ

Բառապաշար

Հենակներ ունե՞ք:
Heb je krukken?
Վնասվածք ձգելուց
Verstuikt
Դուք ոսկրի կոտրվածք ունեք
Je hebt een bot gebroken
Ես պետք է ցավազրկող ընդունեմ
Ik heb medicijnen nodig voor de pijn
Ես արյան բարձր ճնշում չունեմ
Ik heb geen hoge bloeddruk
Ես հղի եմ
Ik ben zwanger
Ցան ունեմ
Ik heb uitslag
Կրտվածքից վարակ է անցել
De snee is geïnfecteerd
Զննեք այս կապտուկը
Kijk naar de kneuzing
Գրիպ
Griep
Ես մրսել եմ
Ik ben verkouden
Ես սարսուռ եմ զգում
Ik heb rillingen
Որտե՞ղ է ցավում:
Waar doet het pijn?
Ամենուրեք
Overal
Որքա՞ն ժամանակ , որ Ձեզ այսպես եք զգում:
Hoe lang voel je je al zo?
Ինձ այսպես եմ զգում արդեն 3 օր
Ik voel me al drie dagen zo
Որևէ դեղամիջոց ընդունու՞մ եք:
Neem je medicijnen?
Այո, սրտային դեղամիջոց
Ja, voor mijn hart

Հոլանդերենի ավելի շատ դասեր