Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 95 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 95. Բժշկի մոտ՝ զրույց բժշկի հետ

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Heb je krukken?
Հենակներ ունե՞ք:
Verstuikt
Վնասվածք ձգելուց
Je hebt een bot gebroken
Դուք ոսկրի կոտրվածք ունեք
Ik heb medicijnen nodig voor de pijn
Ես պետք է ցավազրկող ընդունեմ
Ik heb geen hoge bloeddruk
Ես արյան բարձր ճնշում չունեմ
Ik ben zwanger
Ես հղի եմ
Ik heb uitslag
Ցան ունեմ
De snee is geïnfecteerd
Կրտվածքից վարակ է անցել
Kijk naar de kneuzing
Զննեք այս կապտուկը
Griep
Գրիպ
Ik ben verkouden
Ես մրսել եմ
Ik heb rillingen
Ես սարսուռ եմ զգում
Waar doet het pijn?
Որտե՞ղ է ցավում:
Overal
Ամենուրեք
Hoe lang voel je je al zo?
Որքա՞ն ժամանակ , որ Ձեզ այսպես եք զգում:
Ik voel me al drie dagen zo
Ինձ այսպես եմ զգում արդեն 3 օր
Neem je medicijnen?
Որևէ դեղամիջոց ընդունու՞մ եք:
Ja, voor mijn hart
Այո, սրտային դեղամիջոց