Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 79 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 79. Սնունդ՝ քանակություն և տարա

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Fles
Շիշ
Pot
Անոթ
Blik
Թիթեղաման
Doos
Արկղ
Zak
Տոպրակ
Tas
Պայուսակ
Een klein beetje meer
Մի քիչ ավելի շատ
Meer
Ավելի շատ
Een portie
Կերակրաբաժին
Een beetje
Մի քիչ
Te veel
Չափից ավելի է