Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 69 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 69. Սնունդ՝ նպարեղենի խանութ

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Kruidenier
Նպարեղենի խանութ
De kruidenier is open
Մթերային խանութը բաց է
Winkelwagen
Գնումների զամբյուղ
Mandje
Զամբյուղ
Heeft u rijst?
Դուք բրինձ ունե՞ք:
Kopen
Գնել
Betalen
Վճարել
In welke gang?
Ո՞ր շարքում է գտնվում:
Slagerij
Մսի խանութ
Bakker
Հացի խանութ
Waar is het water?
Որտե՞ղ է ջուր վաճառվում:
Koken
Եփել
Dineer met de familie
Ես ճաշում եմ ընտանիքի հետ
Ik heb honger
Ես սոված եմ
De tafel dekken
Տե՛ս աղյուսակը