Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 50 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 50. Հյուրանոց՝ արտահայտություններ անհետաձգելի իրավիճակների դեպքում

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Kijk
Հայացք
Luister
Լսել
Kijk uit
Զգույշ
Brand
Կրակ
Ga hier weg
Դուրս եկեք այդտեղից
Help
Օգնություն
Help me
Օգնեցեք
Snel
Շտապեք
Stop
Կանգ առեք
Politie
Ոստիկանություն
Het is een noodgeval
Սա արտակարգ իրավիճակ է