Արտասանության դասեր Ֆլեշ քարտեր Բառային վիկտորինա «Իքսեր և զրոներ» խաղ Հիշողության խաղ Լսողական վիկտորինա

Հոլանդերեն :: Դաս 18 Ուղղություններ՝ որտե՞ղ

Բառապաշար

Հետևում
Achter de
Առջևում
Voor de
Կողքին
Naast
Առաջին դուռը դեպի աջ
Eerste deur aan de rechter kant
Չորրորդ լուսացույցից թեքվել աջ
Bij het vierde stoplicht naar rechts
Հասկանու՞մ եք ինձ:
Begrijp je me?
Հյուսիս
Noord
Արևմուտք
West
Հարավ
Zuid
Արևելք
Oost
Դեպի աջ
Naar rechts
Դեպի ձախ
Naar links
Վերելակ կա՞:
Is er een lift?
Որտե՞ղ են աստիճանները:
Waar is de trap?
Ո՞ր ուղղությամբ:
In welke richting?
Ձախից երկրորդ դուռը
Tweede deur aan de linker kant
Անկյուն հասնելիս թեքվեք ձախ
Bij de hoek naar links