Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 18 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 18. Ուղղություններ՝ որտե՞ղ

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Achter de
Հետևում
Voor de
Առջևում
Naast
Կողքին
Eerste deur aan de rechter kant
Առաջին դուռը դեպի աջ
Bij het vierde stoplicht naar rechts
Չորրորդ լուսացույցից թեքվել աջ
Begrijp je me?
Հասկանու՞մ եք ինձ:
Noord
Հյուսիս
West
Արևմուտք
Zuid
Հարավ
Oost
Արևելք
Naar rechts
Դեպի աջ
Naar links
Դեպի ձախ
Is er een lift?
Վերելակ կա՞:
Waar is de trap?
Որտե՞ղ են աստիճանները:
In welke richting?
Ո՞ր ուղղությամբ:
Tweede deur aan de linker kant
Ձախից երկրորդ դուռը
Bij de hoek naar links
Անկյուն հասնելիս թեքվեք ձախ