Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 17 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 17. Ուղղություններ՝ սենյակում

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Rechtdoor
Ուղիղ
Achteraan
Հետևում
Vooraan
Դիմացը
Binnen
Ներսում
Buiten
Դրսում
Hier
Այստեղ
Daar
Այնտեղ
Dichtbij
Մոտ
Ver
Հեռու
Langs de muur
Պատի երկայնքով
Om de hoek
Անկյունի հետևում
Bij het bureau
Սեղանի մոտ
In de rij
Ուղիղ գծով
Beneden
Ներքևում
Boven
Վերևում
Eind van de gang
Դահլիճի ներքևում