Հայերեն Հոլանդերեն Դաս 15 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Հոլանդերեն :: Դաս 15. Թվեր՝ 1000-ից 10 000

loading

Բառապաշար :: Հոլանդերեն Հայերեն

Duizend
1000
Tweeduizend
2000
Drieduizend
3000
Vierduizend
4000
Vijfduizend
5000
Zesduizend
6000
Zevenduizend
7000
Achtduizend
8000
Negenduizend
9000
Tienduizend
10000