Հայերեն Իսպաներեն Դաս 108 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 108. Համակարգիչ՝ էլ. փոստի հետ աշխատանքի տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

Cambio de línea automático (el)
Բառերի ծալում
Ciberespacio (el)
Կիբերտարածության
Dirección de correo electrónico (la)
Էլեկտրոնային փոստի հասցե
Libreta de direcciones (la)
Հասցեների գրքույկ
Destinatario (el)
Ստացող
Mensaje no deseados (el)
Թափոնափոստ
Responder a todos
Պատասխանել բոլորին
Archivos adjuntos (los)
Կցված ֆայլեր
Adjuntar
Կցել
Encabezados de mensajes
Հաղորդագրության վերնագրեր
Tema (el)
Թեմա