Հայերեն Իսպաներեն Դաս 105 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 105. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործման տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

Atrás
Հետ
Adelante
Առաջ
Guardar
Պահել
Navegar
Որոնել (համացանցում)
Descargar
Բեռնել
Ejecutar
Աշխատացնել (կատարել)
Clic
Սեղմել
Arrastrar
Քաշել
Pegar
Թողնել
Actualizado
Թարմացված
Actualizar
Թարմացնել
Menú desplegable
Իջնող ցանկ
Detener
Դադարեցնել