Հայերեն Իսպաներեն Դաս 104 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 104. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի ուսումնասիրություն

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

Pagina de inicio (la)
Գլխավոր էջ
Subir
Վերբեռնել
Elija
Ընտրել
Carpeta (la)
Թղթապանակ
Barra de herramienta (la)
Գործիքադարակ
Regresar
Վերադառնալ
Marcador
Էջանիշ
Arroba (la)
Շնիկ (@)
Barra diagonal (la)
Թեք գիծ (/)
Dos puntos (los)
Կրկնակետ (:)
Punto com
Կետ քոմ