Հայերեն Իսպաներեն Դաս 103 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 103. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործում

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

Internet (el)
Ինտերնետ
Enlace (el)
Հղում
Hiperenlace (el)
Գերկապ
Proveedor de servicios internet (el)
Ինտերնետային ծառայությունների մատակարար
Red (el)
Ցանց
Sitio web (el)
Կայք
Página web (la)
Կայքէջ
Dirección de una página web
Կայքէջի հասցե (URL)
Sitio web seguro (el)
Անվտանգ կայք
Navegador (el)
Դիտարկիչ
Motor de búsqueda (el)
Որոնողական ծրագիր
Servidor seguro (el)
Անվտանգ սերվեր