Հայերեն Իսպաներեն Դաս 102 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 102. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի որոնում

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

¿Tiene permiso de trabajo?
Ունե՞ք աշխատանքի թույլտվություն:
Tengo permiso de trabajo
Ունեմ աշխատանքի թույլտվություն
No tengo permiso de trabajo
Չունեմ աշխատանքի թույլտվություն
¿Cuándo puede empezar?
Ե՞րբ կարող եք սկսել:
Pago diez dólares la hora
Մեկ ժամի դիմաց տասը դոլար եմ վճարում:
Le pagaré semanalmente
Կվճարեմ Ձեզ շաբաթական
Al mes
Ամսական
Esté aquí a las ocho de la mañana
Եղեք այստեղ առավոտյան ժամը 8:00-ին
El trabajo se acaba a las cuatro y media
Աշխատանքն ավարտվում է 4:30-ին
Tiene los sábados y domingos libres
Շաբաթ և կիրակի օրերը հանգստյան օրեր են
Tiene que usar uniforme
Դուք համազգեստ եք կրելու
Hágalo así
Սա այսպես պետք է կատարել