Հայերեն Իսպաներեն Դաս 101 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 101. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի դիմում

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

Estoy buscando trabajo
Ես աշխատանք եմ փնտրում
¿Puedo ver su hoja de vida?
Կարո՞ղ եք ցույց տալ Ձեր կենսագրականը:
Está es mi hoja de vida
Ահա իմ կենսագրականը
¿Tiene referencias a las que pueda llamar?
Կա՞ն արդյոք երաշխավորողներ, որոնց կարող եմ դիմել:
Aquí tiene una lista de mis referencias
Ահա ինձ երաշխավորների ցուցակը:
¿Cuánta experiencia tiene?
Որքա՞ն փորձ ունեք:
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta especialidad?
Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ աշխատում եք այս ոլորտում:
Tres años
3 տարի
Estoy graduado de la secundaria
Ես ավագ դպրոց եմ ավարտել
Estoy graduado de la universidad
Ես քոլեջ եմ ավարտել
Busco trabajo de media jornada
Փնտրում եմ կես դրույքով աշխատանք
Quiero trabajar tiempo completo
Ցանկանում եմ աշխատել լրիվ դրույքով
¿Ofrece seguro médico?
Դուք բժշկական ապահովագրություն տրամադրու՞մ եք:
Si, cuando complete seis meses de trabajo aquí
Այո, այստեղ աշխատելուց վեց ամիս անց: