Հայերեն Իսպաներեն Դաս 95 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 95. Բժշկի մոտ՝ զրույց բժշկի հետ

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

¿Tiene muletas?
Հենակներ ունե՞ք:
Torcedura (la)
Վնասվածք ձգելուց
Usted tiene una fractura
Դուք ոսկրի կոտրվածք ունեք
Necesito medicina para el dolor
Ես պետք է ցավազրկող ընդունեմ
Yo no tengo la presión alta
Ես արյան բարձր ճնշում չունեմ
Estoy embarazada
Ես հղի եմ
Yo tengo salpullido
Ցան ունեմ
La cortada está infectada
Կրտվածքից վարակ է անցել
Mire este moretón
Զննեք այս կապտուկը
Influenza (la)
Գրիպ
Estoy resfriado
Ես մրսել եմ
Yo tengo escalofríos
Ես սարսուռ եմ զգում
¿Dónde le duele?
Որտե՞ղ է ցավում:
En todas partes
Ամենուրեք
¿Desde cuándo se siente así?
Որքա՞ն ժամանակ , որ Ձեզ այսպես եք զգում:
Me he sentido así por tres días
Ինձ այսպես եմ զգում արդեն 3 օր
¿Está tomando algún medicamento?
Որևէ դեղամիջոց ընդունու՞մ եք:
Sí, para el corazón
Այո, սրտային դեղամիջոց