Հայերեն Իսպաներեն Դաս 65 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 65. Ռեստորան՝ ինչպե՞ս էր սնունդը

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

Esto está sucio
Սա կեղտոտ է
¿Puede darme más agua?
Կարո՞ղ եք էլի ջուր բերել:
Estuvo delicioso
Համեղ էր
De mejor calidad
Ավելի լավ որակի
¿Está picante?
Արդյո՞ք այն կծու է:
¿El pescado está fresco?
Ձուկը թա՞րմ է:
¿Son dulces?
Սրանք քա՞ղցր են:
Agrio
Թթու
La comida está fría
Սննդամթերքը սառն է
Está fría
Այն սառն է