Հայերեն Իսպաներեն Դաս 18 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 18. Ուղղություններ՝ որտե՞ղ

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

Detrás de
Հետևում
Delante de
Առջևում
Al lado de
Կողքին
La primera puerta a la derecha
Առաջին դուռը դեպի աջ
En la cuarta luz volteé a la derecha
Չորրորդ լուսացույցից թեքվել աջ
¿Usted me comprende?
Հասկանու՞մ եք ինձ:
Norte (el)
Հյուսիս
Oeste (el)
Արևմուտք
Sur (el)
Հարավ
Este (el)
Արևելք
A la derecha (la)
Դեպի աջ
A la izquierda (la)
Դեպի ձախ
¿Hay un ascensor?
Վերելակ կա՞:
¿Dónde están las escaleras?
Որտե՞ղ են աստիճանները:
¿En qué dirección?
Ո՞ր ուղղությամբ:
La segunda puerta a la izquierda
Ձախից երկրորդ դուռը
En la esquina volteé a la izquierda
Անկյուն հասնելիս թեքվեք ձախ