Հայերեն Իսպաներեն Դաս 17 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 17. Ուղղություններ՝ սենյակում

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

Recto
Ուղիղ
Atrás
Հետևում
Al frente
Դիմացը
Adentro
Ներսում
Afuera
Դրսում
Aquí
Այստեղ
Allá
Այնտեղ
A lo largo de la pared
Պատի երկայնքով
A la vuelta de la esquina
Անկյունի հետևում
En el escritorio
Սեղանի մոտ
En la fila
Ուղիղ գծով
Abajo
Ներքևում
Arriba
Վերևում
Al fondo del pasillo
Դահլիճի ներքևում