Հայերեն Իսպաներեն Դաս 14 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 14. Թվեր` 100-ից 1000

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

Cien
100
Doscientos
200
Trescientos
300
Cuatrocientos
400
Quinientos
500
Seiscientos
600
Setecientos
700
Ochocientos
800
Novecientos
900
Mil
1000