Հայերեն Իսպաներեն Դաս 3 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իսպաներեն :: Դաս 3. Սկիզբ: Խոսեք դանդաղ

loading

Բառապաշար :: Իսպաներեն Հայերեն

Hable despacio
Խոսեք դանդաղ
No entiendo
Ես չեմ հասկանում
¿Usted entiende?
Հասկանու՞մ եք
Seguro
Իհարկե
Repita, por favor
Կրկնեք, խնդրում եմ
Otra vez
Կրկին
Palabra por palabra
Բառ առ բառ
Despacio
Դանդաղ
¿Cómo se dice?
Ինչպե՞ս կասեք:
¿Qué significa eso?
Սա ի՞նչ է նշանակում:
¿Qué dijo usted?
Ի՞նչ ասացիք:
¿Tiene alguna pregunta?
Հա՞րց ունեք: