Արտասանության դասեր Ֆլեշ քարտեր Բառային վիկտորինա «Իքսեր և զրոներ» խաղ Հիշողության խաղ Լսողական վիկտորինա

Ռուսերեն :: Դաս 104 Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի ուսումնասիրություն

Բառապաշար

Գլխավոր էջ
Домашняя страница
Վերբեռնել
Загружать
Ընտրել
Выбирать
Թղթապանակ
Папка
Գործիքադարակ
Панель инструментов
Վերադառնալ
Вернуться
Էջանիշ
Закладка
Շնիկ (@)
Собака (@)
Թեք գիծ (/)
Косая черта (/)
Կրկնակետ (:)
Двоеточие (:)