Հայերեն Ռուսերեն Դաս 104 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ռուսերեն :: Դաս 104. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի ուսումնասիրություն

loading

Բառապաշար :: Ռուսերեն Հայերեն

Домашняя страница
Գլխավոր էջ
Загружать
Վերբեռնել
Выбирать
Ընտրել
Папка
Թղթապանակ
Панель инструментов
Գործիքադարակ
Вернуться
Վերադառնալ
Закладка
Էջանիշ
Собака (@)
Շնիկ (@)
Косая черта (/)
Թեք գիծ (/)
Двоеточие (:)
Կրկնակետ (:)