Հայերեն Ռուսերեն Դաս 102 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ռուսերեն :: Դաս 102. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի որոնում

loading

Բառապաշար :: Ռուսերեն Հայերեն

У вас есть разрешение на работу?
Ունե՞ք աշխատանքի թույլտվություն:
У меня есть разрешение на работу
Ունեմ աշխատանքի թույլտվություն
У меня нет разрешения на работу
Չունեմ աշխատանքի թույլտվություն
Когда вы можете начать?
Ե՞րբ կարող եք սկսել:
Я плачу десять долларов в час
Մեկ ժամի դիմաց տասը դոլար եմ վճարում:
Я плачу десять евро в час
Մեկ ժամի դիմաց տասը եվրո եմ վճարում:
Я плачу десять реалов в час
Մեկ ժամի դիմաց տասը ռեալ եմ վճարում:
Я буду платить понедельно
Կվճարեմ Ձեզ շաբաթական
Помесячно
Ամսական
Будьте здесь в 8:00
Եղեք այստեղ առավոտյան ժամը 8:00-ին
Работа заканчивается в 4:30
Աշխատանքն ավարտվում է 4:30-ին
Суббота и воскресенье – выходные
Շաբաթ և կիրակի օրերը հանգստյան օրեր են
Вы будете носить форму
Դուք համազգեստ եք կրելու
Вот как это делается
Սա այսպես պետք է կատարել