Հայերեն Ռուսերեն Դաս 97 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ռուսերեն :: Դաս 97. Գրասենյակ՝ սարքավորումներ

loading

Բառապաշար :: Ռուսերեն Հայերեն

Факс
Ֆաքս
Фотокопировальное устройство
Լուսապատճենահանող մեքենա
Телефон
Հեռախոս
Пишущая машинка
Գրամեքենա
Проектор
Պրոյեկտոր
Компьютер
Համակարգիչ
Экран
Էկրան
Этот принтер работает?
Տպիչն աշխատու՞մ է:
Диск
Սկավառակ
Калькулятор
Հաշվիչ