Հայերեն Ճապոներեն Դաս 108 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ճապոներեն :: Դաս 108. Համակարգիչ՝ էլ. փոստի հետ աշխատանքի տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Ճապոներեն Հայերեն

waーdo rappu ワードラップ
Բառերի ծալում
saibaーsupeーsu サイバースペース
Կիբերտարածության
denshi meーruadoresu 電子メールアドレス
Էլեկտրոնային փոստի հասցե
adoresu chou アドレス帳
Հասցեների գրքույկ
uketori jin 受取人
Ստացող
supamu スパム
Թափոնափոստ
zenin ni henshin 全員に返信
Պատասխանել բոլորին
tenpu fairu 添付ファイル
Կցված ֆայլեր
tenpu suru 添付する
Կցել
messeーji no midashi メッセージの見出し
Հաղորդագրության վերնագրեր
kenmei 件名
Թեմա