Հայերեն Ճապոներեն Դաս 107 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ճապոներեն :: Դաս 107. Համակարգիչ՝ մասեր

loading

Բառապաշար :: Ճապոներեն Հայերեն

kiーboーdo キーボード
Ստեղնաշար
botan ボタン
Կոճակ
rappu toppu konpyuーta ラップトップコンピュータ
Ծնկադիր համակարգիչ
modemu モデム
Մոդեմ
mausu botan マウスボタン
Մկնիկի կոճակ
mausu paddo マウスパッド
Մկնիկի տակդիր
mausu マウス
Մկնիկ
deーtabeーsu データベース
Տվյալների շտեմարան
kurippu boーdo クリップボード
Սեղմատախտակ