Հայերեն Ճապոներեն Դաս 103 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ճապոներեն :: Դաս 103. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործում

loading

Բառապաշար :: Ճապոներեն Հայերեն

intaーnetto インターネット
Ինտերնետ
rinku リンク
Հղում
haipaーrinku ハイパーリンク
Գերկապ
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
Ինտերնետային ծառայությունների մատակարար
nettowaーku ネットワーク
Ցանց
webu saito ウェブサイト
Կայք
webu peーji ウェブページ
Կայքէջ
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
Կայքէջի հասցե (URL)
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
Անվտանգ կայք
burauza ブラウザ
Դիտարկիչ
kensaku enjin 検索エンジン
Որոնողական ծրագիր
anzen na saーbaー 安全なサーバー
Անվտանգ սերվեր