Հայերեն Ճապոներեն Դաս 97 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ճապոներեն :: Դաս 97. Գրասենյակ՝ սարքավորումներ

loading

Բառապաշար :: Ճապոներեն Հայերեն

fakkusu ki ファックス機
Ֆաքս
kopiー ki コピー機
Լուսապատճենահանող մեքենա
denwa 電話
Հեռախոս
taipuraitaー タイプライター
Գրամեքենա
purojekutaー プロジェクター
Պրոյեկտոր
konpyuーta コンピュータ
Համակարգիչ
gamen 画面
Էկրան
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
Տպիչն աշխատու՞մ է:
disuku ディスク
Սկավառակ
dentaku 電卓
Հաշվիչ