Հայերեն Ճապոներեն Դաս 83 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ճապոներեն :: Դաս 83. Լողափ՝ եկեք գնանք լողալու

loading

Բառապաշար :: Ճապոներեն Հայերեն

mizu 水
Ջուր
puーru プール
Ավազան
kanshi in 監視員
Փրկարար
biーto ban ビート板
Լողատախտակ
shunoーkeru シュノーケル
Ջրի տակ շնչելու սարք
shunoーkeringu シュノーケリング
Սուզալող
saーfin サーフィン
Ալիքասահք
suiei 水泳
Լող
daibingu ダイビング
Սուզում